U Cristu niru I Terranova, Sappo minulio.

Allarmi!...allarmi!..arrivaru i Turchi
Pir mari e terra, siminandu morti
Tagghiunu i scimitarri, ijazunu furchi
Pir tutti i tagghi; chi malasorti.

A Terranova, pari e` lu distinu
Mancu  p`i  Santi, nc`e` rriparu
Pari chi, nci ll`annu di cuntinu
Sciupparu Cristu ncruci, d`ill`artaru.

Cori di Saracinu, cori ngratu
Vinisti a  a Sappu, pi rruvina
U to Ddiu, non havi cca!.. u so casatu
Chista e`, na terra Santa, esti Divina.

Cori di Saracinu Ssatanatu
Ijttasti, Cristu ncruci, ntra lu focu
U facisti randi, lu piccatu
Pinzavi ch`eri tu, Rre d`ogni locu.

U Mastru ch`u fici, fu mandatu
Di lu gran Rre, supr`ogni mperaturi
Oh!.. Mamma, chi facisti a stu dannatu
U chiamasti tirannu, saracinu,Satana trarituri.

Scherza cu ccu voi, ma no cu Ddiu
Ch`e` lu grandi Rre universali
Niru u facisti, a li supali
Pirdisti a bbattaglia e fusti rreu.

                                         Giuseppe Briganti.
                                                Canada.

                                       Storia del Cristo nero
                              Terranova Sappo minulio alle falde
                                         dell'Aspromonte

Ultimo aggiornamento ( Domenica 14 Novembre 2010 16:23 )