alt

 

SCILLA!... E` NU MISTERU

 

Cu tutta l’onesta`

Chista citta` ch’e` nostra

Ma cantu, e cantu custa

Starinci luntanu.

 

Cu cori tuttu spranu

Facimu nui fatica

Pir m’a sapimu amica

E comu furesti simu.

 

Oh! terra bbiniritta chi rast’i natali

Ogni festa veni, e a tutt’i casi, trasi.

A mia comu a Masi

Mi porta nu suspiru

Sa dormu, vigghiu e sa caminu

Mi frttuli’a testa.

 

Comu na tempesta

Mi veni a rruacari

Tutt’i pinzeri bboni

E non mancunu i mali.

 

Sutta a lu guanciali

A mani ggiunti preiju

Chiamu a SantaRroccu

E comu nu sciroccu

Mi veni nto pinzeri.

 

Mi pari fussi a ijeri

Chi vir’u ma patronu

Fuijendu ngiru a chiazza

E cu suspiri e lacrimi

A ggenti u chiama e ciangi.

 

Intr’o pinzeri chiovunu

Lacrimi e suspiri

E cui voli turnari

Non avi cchiu` l’aviri.

 

Parunu trona e lampi

U trionfinu, e u celu

E` nu rricamu veru

Fochi artificiali

A cassa nfernali.

 

Splinduria u mari

E tutt’i Cristiani

Cu l’occhi ciangiulini

Vardun’u casteddhu

U mari i vigni i munti

E s’a carcunu u cunti

No nci pari veru

SCILLA!.... e` nu misteru.

(Giuseppe Briganti)

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 27 Aprile 2012 06:19 )