alt

Cu non canusci Scilla
Aundi voi u vaci?
Cu non sapi comu si ‘mmuccianu i nuvolati
E i lampi e i trona jocanu
Sup’o castedu, pacenziusu
Chi ‘cconza, notti appressu notti
U conzu du tempu

Comu campa,
Cu non sapi comu cadinu i stidi ‘nda marina
Aundi voi u camina, domani?
Cu non canusci a favula
I Colapisci
Comu ‘nc’ abbrisci?

Cu non sapi Scilla
Chi voi pemmu sapi
Comu si rrimazza u suli?
Chi culuri umbrusu pigghia u mari
I ‘mbernu.
Quali sonu ‘ndavi l’unda
Quali hjavuru ‘ndavi a notti.
Quali friscu fasci a vigna
Quali zuccaru pigghia u ficu
Quantu scorza ‘ndavi a pigna

Scilla,
aundi l’armaceri sunnu scali
Chi portanu o paradisu
Puru se su ammucciati
Du ‘mpernu ‘i l’autostrata
Chi fici morza morza
A fatiga i cent’anni.
Pemmu porta chidi di fatigaru
Milli migghia luntanu.Francesco Cento

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 27 Aprile 2012 15:58 )