Ri bbrazza mei, t`oggiu `signuri.

 

Cand`era giuvinottu, partia emigratu

Nta ddha citta`, pariva nsignurini

Ra rricchizza fuija, nnamuratu

Mi pariva, chi cangiava u ma distinu.

 

No nmi nci penzu no!.. lacrimi amari

Ma Mamma, vinni a l`urtimi rrispiri

Ijeu, nc`uffria, rricchizzi e dinari

Mi rissi ; Figghiu no!...

Ri bbrazza mei t`ogghiu Signuri.