A curpa e` sempr’i l’autri.

 

A curpa e` sempr’i l’autri

Ch’e` bbella sta parola

Cu rrobba, rrobba’; i latri

Si ndi stannu i fora.

 

E` n’autr’u latruni

No ndicu sugnu ijeu

Ijeu mi incu lu zzimbuni

E a cu pava mi ndi preiju.

 

E` curpa sempr’i l’autri

Chi cosa ncentru ijeu

Sa mangiu e mbivu a sbaffu

E fazzu lu bbabbeu.

 

Nc’e` cui mi teni u ijocu

Nci criri a mia esistenza

Ma cu paroli i focu

Nci cangiu la speranza.

 

Avogghia poverellu

Pir tia no nc’`e futuru

Sa tu mi fai l’appellu

Ti mentu cuntr’o muru.

 

Campa sceccu e rragghia

E` sempri na canzuna

Finiru i favi e a pagghia

A  umusica e` sempri una.

 

E gira vota e va,

Issa!.. sceccu, issa!

A manu ri lu fissa

Campa e fai campa`.

 

Cu e` i supra spremi

Ti fa mi perdi u sciatu

Tu senza forza tremi

Ti ranni e fai piccatu.

 

Oh!.. cant’erunu bbelli ddh’anni

Chi megghiu si campava

Senza suspiri e affanni

M’a notti si rurmiva.

 

Giuseppe Briganti

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 02 Maggio 2012 14:44 )